New Sanganer Road Bus Stand

  • Gujar ki thadi
  • Devi nagar
  • Sanjivnee hospital
  • Shyam nagar
  • Sodala
  • Lazeez hotel
  • Rawat Seniour Secondary school
  • Rajshree School
  • vivek vihar